Artikler  

Artikler

De fleste af denne bases 70 artikler er - beklageligvis - ikke forsynet med dato og oplysning om oprindelig publikation. Har du brug for disse oplysninger, er du velkommen til at kontakte Carsten Hjorth Pedersen (chp@kpi.dk eller 28 40 53 14), som vil kunne oplyse det.

 • Emne:Åndskamp og skolevækkelse
 • Forfatter:Pens. lærer, tidl. MF - Henning Lysholm Christensen
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Kristus i broderens ord – forkyndelse mellem øh og overgreb
 • Forfatter:Sognepræst - Henrik Højlund
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Det kristne menneskesynet
 • Forfatter:Førstelektor - John Steinar Jacobsen
 • Indhold:

  Et riss av utviklingen i menneskets selvforståelse. Hovedmomenter i et kristent menneskesyn.

 
 
 • Emne:Hvilken plass skal den etiske veiledning ha i forkyndelsen?
 • Forfatter:Førstelektor - John Steinar Jacobsen
 • Indhold:

  Etisk veiledning i forkynnelsen.

 
 
 • Emne:Den nye tilhører
 • Forfatter:Pædagog - Kirstine Engell-Kofoed
 • Indhold:

  Han findes måske ikke i Nørre Vorupør, men måske på Nørrebro. Den nye tilhører til kristen forkyndelse, som er kritisk, skræmt eller fortravlet. Hvem er han, og hvad gør vi?

 
 
 • Emne:Når børn spør’ om Gud
 • Forfatter:Professor ved Menighedsfakultetet - Kurt Christensen
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Apologetik i børnehøjde
 • Forfatter:Professor ved Menighedsfakultetet - Kurt Christensen
 • Indhold:

  Også børn har brug for at få troen forklaret og forsvaret. Vore svar skal være enkle, sande og omsorgsfulde.

 
 
 • Emne:Kristne friskoler gennem 200 år
 • Forfatter:Professor dr. teol. - Kurt E Larsen
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Gudsbillede og jegbillede
 • Forfatter:Rejsepræst og lektor - Leif Andersen
 • Indhold:

  En e-mail-veksling mellem supervisor, cand.mag. Rigmor Andersen, Hjørring og rejsepræst,lektor Leif Andersen, Hvidovre

 
 
 • Emne:Bag om bekymringen
 • Forfatter:Cand. psyk. - Louise Sølvsten Nissen
 • Indhold:

  En eksistentiel analyse af grunden til menneskets bekymring. En specialeopgave i almen psykologi