Hvad kan vi?  

Højskoler

Formidlingen på en kristen højskole i spændingen mellem undervisning og forkyndelse 

Fortællingen om den danske frihed - et visuelt og narrativt foredrag

Nogle konsekvenser af et kristent menneskesyn

Den relationelle Gud og hans relationelle menneske

Mennesket spændt ud mellem nærhed og afstand - om fællesskab og ensomhed

Fortællingens kraft - i teori og praksis

Er sjælen finere end kroppen? Det kristne menneskesyns betydning for krop, seksualitet og sjæl

Søndagen som terapeutisk nødvendighed - holder vi søndag for Guds eller vores egen skyld?

Mellem den skvattede og den autoritære mand. Om manderoller i kristen kontekst