Artikler  

Artikler

 • Emne:Forkyndelse - fyord eller fanfare
 • Forfatter:Rektor for Norsk Lærerakademi, Lærerhøgskolen - Bjarne Kvam
 • Indhold:

  - Forkyndelse i forhold til læring og dannelse.
  - Forkyndelse som pædagogisk håndværk og Helligåndens gerning.
  - Lov og evangelium i møde med tidens børn.

 
 
 • Emne:Hvordan tale med børn om lidelse og fortabelse?
 • Forfatter:Daglig leder af KPI - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Som kristne forældre, lærere, børneklub- eller lejrledere kender vi til at skulle formidle vanskeligt og skræmmende stof til børn. Det kan dreje sig om frelse og fortabelse. Det kan dreje sig om sex. Hvordan gribe den udfordring an? 

 
 
 • Emne:Håb og realisme - i livet og pædagogikken
 • Forfatter:Daglig leder af KPI - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Religionspædagogens opgave i lys af Guds treenighed
 • Forfatter:Daglig leder af KPI - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Mød børnene i øjenhøjde!
 • Forfatter:Daglig leder af KPI - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Mere realisme i det pædagogiske rum, tak!

  I pædagogisk teori og praksis er der en tendens til at svinge mellem overdreven optimisme og overdreven pessimisme. Enten har man for stor tiltro til, hvad opdragelsen og undervisningen kan udrette, eller også har man for lille tiltro til det.

 
 
 • Emne:Nogle konsekvenser af et kristent menneskesyn
 • Forfatter:Daglig leder af KPI - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Mit sigte med de følgende linier er: 1) At skitsere et kristent menneskesyn ud fra fem modeller. 2) At give 25 forslag til aktuelle, konkrete konsekvenser af et kristent menneskesyn.

  I tillæg til artiklen bringes tre idéer til, hvordan et kristent menneskesyn kan gøres til indhold i undervisningen i 9. eller 10. klasse, forfattet af pædagogisk konsulent Niels Kousgaard.

 
 
 • Emne:Dit kompetente, kristne barn
 • Forfatter:Daglig leder af KPI - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  En vurdering af teologi med børn

 
 
 • Emne:Seks teser om åndsfrihed efter den 11. september
 • Forfatter:Daglig leder af KPI - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Åndsfrihed er blevet et aktuelt tema - især siden terrorangrebene i USA den 11. september 2001. Sagen diskuteres i medierne, blandt politikere og menigmand. Jeg vil også hævde, at åndsfriheden såvel internationalt som nationalt er kommet under pres.

 
 
 • Emne:Verden er en opgave
 • Forfatter:Daglig leder af KPI - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Om den kristnes forhold til verden og verdslighed, og om kulturimpuls og kulturkritik

 
 
 • Emne:Værdinihilismens gift og modgift
 • Forfatter:Daglig leder af KPI - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  - Konstruktivisme, nihilisme og postmodernisme i pædagogikken
  - Konsekvenser for barnet og den voksne
  - Pædagogiske modeord og modord
  - Gud gør den store forskel