I samarbejde med andre organisationer  

Projekter

En af KPIs opgaver er at tage initiativ til og engagere sig i forskellige projekter, der ligger inden for KPIs arbejdsområde. Oftest udvikles og gennemføres projekterne i et samarbejde med andre organisationer, som KPI indgår i netværk med.

Hidtil har KPI ledt Katekismusprojektet, Åndsfrihedsprojektet og Projekt God Forkyndelse.  Seneste skud på stammen er projektet Børn i pluralisme. Alle projekter kan du læse mere om - og hente materialer fra - via knapperne til venstre for denne tekst.

Et projekt har bl.a. den egenskab, at det er tidsmæssigt afgrænset. Men projektets virkning behøver ikke at have en udløbsdato. Fx har Katekismusprojektets hjemmeside levet siden den opstod i 2007. Den er senest blevet fornyet i forbindelse med Reformationsjubilæet i 2017.