Kristent Pædagogisk Institut er et forskningsbaseret institut, hvor pædagogik og kristentro mødes med henblik på at skabe god praksis.

KPI henvender sig til faggrupper og enkeltpersoner, som ønsker at fordybe sig i spørgsmål vedrørende undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse, fx lærere, pædagoger, teologer, psykologer, studerende, forældre, medarbejdere i kristent børne- og ungdomsarbejde m.fl. Se mere under hvad kan vi?

KPIs øverste myndighed er generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen. Referater af generalforsamlingens og bestyrelsens møder findes under Arrangementer