Udgivelser  

Opdragelse i Danmark

KPI har udgivet hæftet Hvad er bedst for børnene? Om at opdrage børn i Danmark. Hæftet foreligger desuden i pdf-udgave på:

Engelsk

Arabisk

Persisk

Den danske udgave kan købes for kr. 40,00 ved henvendelse til KPI.