Hvad kan vi?  

Foredragskatalog

KPI tilbyder en bred vifte af foredrag og undervisning

KPI har truffet aftaler med Dan Månsson og Niels Kousgaard om at holde foredrag for KPI. Se præsentation og kontaktoplysninger samt de emner, de er "specialister" i HER

Carsten Hjorth Pedersen rejser meget rundt i ind- og udland for at medvirke ved arrangementer, som organisationer, kirker eller skoler tager initiativ til.

I menuen til venstre finder du kataloger over hans otte hovedområder. Katalogerne rummer idéer til medvirken samt priser mv.

Andre emner eller typer af medvirken kan aftales med os fra sag til sag. Tag frimodigt kontakt til KPI og find ud af, hvad vi kan tilbyde, som kommer jeres behov i møde.

 

Priser

KPI har en brugerbetaling for de ansattes medvirken. Betalingen er med til at sikre KPIs drift. Hertil kommer betaling af rejseudgifter til/fra bopæl.

Priser gældende fra januar 2021 ses her: Takster 2021