Hvem er vi  

Hanne Terp Legarth

Hanne er cand. mag i litteraturhistorie og engelsk fra Aarhus Universitet. Hun har i hele sit voksenliv arbejdet med formidling og vejledning til børn og unge gennem forskelligt frivilligt arbejde og gennem sin mangeårige ansættelse som lærer på Kristeligt Forbund for Studerendes Ledertræningscenter og en periode som lærer på Det Kristne Gymnasium. Hanne er Institutleder i Kristent Pædagogisk Institut og er optaget af formidlingen af kristendom i skole, hjem og kirke. Hun har beskæftiget sig særligt med ungdomskultur og tidens indflydelse på børn og unge, og hun er optaget af, hvordan kristne værdier og kristen tro kan være en ressource for børn og unge i vores tid.


Hanne kan træffes på telefon 20 20 41 34 og email: hanne@kpi.dk