Projekter  

Børn i pluralisme

Projektet ønsker at hjælpe forældre til at støtte og inspirere deres børn (0-18 år) til at leve i et pluralistisk/sekulært samfund i dynamikken mellem forankring og dialog. Vi har en bekræftet fornemmelse af, at det adresserer en vigtig og påtrængende problemstilling for mange kristne forældre.

  Vores mål er, at give forældre tro på og lyst til at gøre hjemmet og familien til en ramme om dannelse af en sund, kristen identitet hos barnet, hvormed barnet frimodigt kan deltage og bidrage i de pluralistisk-sekulære hverdagssammenhænge, som det indgår i.

  Læs mere om projektet på følgende link: Baggrundspapir

  I den kommende tid vil der på dette sted komme til at ligge:

  * Seks artikler, som enkelt, men grundlæggende behandler udfordringen.

  * En kommenteret undersøgelse blandt 118 unge fra kristne hjem.

  * Et studiemateriale for grupper af forældre, der vil tale sammen om sagen.

  * Program for en inspirations- og workshopdag den 23. maj 2018 i Børkop.