Projekter  

Projekt God Forkyndelse

Hvad er god forkyndelse, og hvordan får vi mere af den?

Projektet, som 11 organisationer var fælles om fra 2013 til 2016, blev ledt af Kristent Pædagogisk Institut.

En empirisk undersøgelsen blandt 1.785 tilhørere og 406 forkyndere var krumtappen i projektet. Læs undersøgelsen her: PROJEKTRAPPORT

Desuden har projektet udmøntet sig i følgende:

  • En kort folkelig udgave af projektrapporten. Kan læses her i PDF: TALE ER GULD, TAVSHEDS ER SVIGT og kan købes i papirudgave ved henvendelse til KPI.
     
  • En aktuel bog om forkyndelse: ORD FRA GUDS HJERTE Hvor projektrapporten stiller diagnosen, ordinerer "Ord fra Guds hjerte" medicinen!
     
  • En hjemmeside med en masse resurser for forkyndere, tilhørere og møde/gudstjenesteledere. Se WWW.GODFORKYNDELSE.DK

Yderligere information hos Carsten Hjorth Pedersen: e-mail: CHP@KPI.DK - tlf. 28 40 53 14