Arrangementer  

Generalforsamling

KPI´s næste generalforsamling er den 30. august 2019, kl. 15-21 i Odense

Følgende bilag er tilgængelige:

Program se HER

KPI´s vedtægter se HER

Generalforsamlingens forretningsorden

Referater fra bestyrelsesmøderne se HER

Årsregnskab 2018 se HER

Efter 1. august vil du desuden på dette sted finde:

Formandens og den daglige leders årsberetninger

Forslag til budget for 2020, herunder forslag til medlemskontingenter for 2020

Forslag til kandidater til bestyrelsen samt forslag til revisor

Yderligere punkter til dagordenen samt kandidater til bestyrelsen skal være KPI´s formand i hænde senest 09. august 2019

Endelig dagsorden offentliggøres her den 16. august 2019

 

 

Læs mere om generalforsamlingen    her