Arrangementer  

Generalforsamling

KPI´s næste generalforsamling er den 30. august 2019, kl. 15-21 i Odense

Følgende bilag er tilgængelige:

Program se HER

Dagsorden 2019 se HER

Beretning 2018-19 af Daglig leder Carsten Hjorth Pedersen se HER

Beretning 2018-19 af Formand Karen Aagaard se HER

Budget 2020 - inkl. forslag til kontingentsatser - til godkendelse se HER

Kandidater til valg se HER

KPI´s vedtægter se HER

Generalforsamlingens forretningsorden

Referater fra bestyrelsesmøderne se HER

Årsregnskab 2018 se HER

 

Yderligere punkter til dagordenen samt kandidater til bestyrelsen skal være KPI´s formand i hænde senest 09. august 2019

Endelig dagsorden offentliggøres her den 16. august 2019

 

Læs mere om generalforsamlingen    her