Arrangementer  

Generalforsamling

KPI´s generalforsamling d. 7. sept. 2018

Der indkaldes hermed til KPI´s generalforsamling 2018 Klik her

Formandsberetning ved Karen Aagaard

Daglig leders årsberetning ved Carsten Hjorth Pedersen

Revideret regnskab 2017

Budgetforslag 2019

Kandidater til valg

Generalforsamlingens forretningsorden

Læs mere om generalforsamlingen    her