Hvad kan vi?  

KPI Akademi

Kristent Pædagogisk Institut lancerede KPI Akademi i august 2017.

Det drejer sig om at få en ny generation ind i det kristen-pædagogiske felt.

Inspiration og økonomsik støtte til unge, der vil være med til at forme fremtiden for dannelse og formidling i kristent perspektiv.

Læs en kort introduktion til akademiopgaverne fra januar 2020

Studerendes opgaver (januar 2020):

Det demensramte menneskes tro af Andreas Bjerre Nielsen

Hvorfor er det vigtig at have Nærværende samtaler om tro i familien og hvordan skaber vi mulighederne? af Ann Charlotte Nørremark

"Hvorfor må jeg ikke slå igen?" - en artikel om børn og unges etiske dannelse af Anne Line Vestergård

På en markedsplads med mange verdensanskuelser søger børn og unge efter skønhed af Christian Iversen Vestergård

Lad os være afhængige af hinanden -­ Refleksioner over det kristne fællesskab af Christina Munk Eriksen

Hvordan ærer børn deres forældre i 2019? af David Bruun Ingemansen

Familiens behov for hvile i højhastighedssamfundet af Gurli Kirkegaard Hewitt

Åndsfrihed blandt unge kristne En undersøgelse om hvordan unge kristne kan inddrages i kampen for åndsfriheden af Helene Kofoed-Pihl

On Location Undervisning i Israel af Jesper Smed Risbjerg

Oplægsplan til undervisningsaften om køn i et kristent perspektiv af Mathilde Bech Braüner

Livslektionen: En religionspædagogisk samtale. KPIs podcast-kanal af Mikkel Haahr Andersen

Religionspædagogiske overvejelser til dig som KK-underviser af Milka Koefoed-Jespersen

Kristen dannelse - værdifuldt potentiale af Simon Hauge Lindbjerg med Slides

En kristen efterskoles opgave…: Et debatoplæg til forældre, elever og efterskoler for at udfordre tanken om , hvordan vi tænker kristen efterskole i forkyndelse og elevfordeling af Søren Jacobsen

 

Studerendes opgaver (januar 2019):

Mor: Refleksioner til gravide og førstegangsmødre af Christina Munk Eriksen

At begribe troens rum: Refleksioner om kristen tro og tilhørsforhold og hvordan man videregiver dette til børn af Ann Charlotte Nørremark

Børneritualer for 2-6 årige af Christian Iversen Vestergård

Vidensbank: Køn i et kristent perspektiv af Mathilde Bech Braüner

En fortælling om fortælling af Milka Koefoed-Jespersen

Livslektionen KPI's podcastkanal ved Mikkel Haahr Andersen

Undervisningsforløb om Autoriteter til 8.-9. klasse af Simon Hauge Lindbjerg

Bag billedet - Forkyndelsesplan med indledende selvrefleksion af David Bruun Ingemansen

Oplæg til Seksualundervisning af Anne Line Iversen Vestergård

Lektionsplan til seminar om åndsfrihed for unge kristne af Helene Kofoed-Pihl

Et hjerte for mentoring af Gurli Kirkegaard Hewitt

Den smukke risiko som pædagogikkens betingelse af Therese Nørremark Laursen

Markusevangeliet i børnehøjde af Søren Jacobsen

Overvågning og pædagogik af Jesper Risbjerg Kristensen

Demens og menneskesyn af Andreas Bjerre Nielsen

 

 

Akademi lille