Artikler  

Artikler

De fleste af denne bases 70 artikler er - beklageligvis - ikke forsynet med dato og oplysning om oprindelig publikation. Har du brug for disse oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hanne Terp Legarth (hanne@kpi.dk eller 20 20 41 34 , som vil kunne oplyse det.

 • Emne:Værdinihilismens gift og modgift
 • Forfatter:Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  - Konstruktivisme, nihilisme og postmodernisme i pædagogikken
  - Konsekvenser for barnet og den voksne
  - Pædagogiske modeord og modord
  - Gud gør den store forskel

 
 
 • Emne:Autoritet og frihed
 • Forfatter:Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  To centrale pædagogiske begreber som er gensidigt afhængige af hinanden

 
 
 • Emne:Far, mor og børn
 • Forfatter:Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Nogle fixpunkter i Bibelens tale om forholdet mellem forældre og børn.

 
 
 • Emne:Find dine egne ben i opdragelsen
 • Forfatter:Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Skal menigheden eller forældrene bestemme hvad børnene må?

 
 
 • Emne:Gud og næsten er blevet borte
 • Forfatter:Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  En vurdering af konstruktivistisk pædagogik

 
 
 • Emne:Kristen opdragelse i dag
 • Forfatter:Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Hvad gør en opdragelse til en kristen opdragelse?

 
 
 • Emne:Kristus er krumtappen
 • Forfatter:Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Impulser og inspiration til det kristne børnearbejde

 
 
 • Emne:Nogle konsekvenser...
 • Forfatter:Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Nogle konsekvenser af luthersk og reformert kristendomsopfattelse i opdragelse og undervisning.

 
 
 • Emne:Opdragelse med eller uden Gud
 • Forfatter:Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Forholdet mellem humanistisk og kristen opdragelse, eksemplificeret ved Jesper Juuls: Dit kompetente barn

 
 
 • Emne:Pædagogik på kristen grund
 • Forfatter:Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut - Carsten Hjorth Pedersen
 • Indhold:

  Ti bibelske udsagn som har pædagogisk relevans.
  Fem bibelske udsagn om opdragelse.