Artikler  

Artikler

De fleste af denne bases 70 artikler er - beklageligvis - ikke forsynet med dato og oplysning om oprindelig publikation. Har du brug for disse oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hanne Terp Legarth (hanne@kpi.dk eller 20 20 41 34 , som vil kunne oplyse det.

 • Emne:Bag om bekymringen
 • Forfatter:Cand. psyk. - Louise Sølvsten Nissen
 • Indhold:

  En eksistentiel analyse af grunden til menneskets bekymring. En specialeopgave i almen psykologi

 
 
 • Emne:Tilgivelse - om den mellemmenneskelige tilgivelses forudsætninger
 • Forfatter:Cand. psyk. - Louise Sølvsten Nissen
 • Indhold:

  Bacheloropgave i almen psykologi

 
 
 • Emne:Hvordan formes barnet som et menneske med tro af de fællesskaber, det indgår i?
 • Forfatter:Cand. pæd. i Pædagogisk psykologi - Marianne Holst Nielsen
 • Indhold:

  Om betydningen af omsorg, tilknytning og påvirkning med respekt
  - også når det drejer sig om tro.

 
 
 • Emne:Pædagogik og kærlighed
 • Forfatter:Professor - Marshall Gregory
 • Indhold:

  En grundig behandling af forskellige former for kærlighed: eros, filia og agape. Forfatteren konkluderer, at agape er den kærlighedsforståelse, som er mest brugbar i forhold til pædagogik, da agape-kærligheden tager højde for menneskets begrænsninger og fald.

 
 
 • Emne:Forankring og dialog
 • Forfatter:Konsulent - Merete Holm Dalsgaard
 • Indhold:

  Hvordan bygger vi som kristne forældre et sundt fundament for vores børn, som de kan møde verden ud fra?

 
 
 • Emne:Verdens bedste klasseværelse ligger i Israel
 • Forfatter:Lektor på Menighedsfakultetet - Morten Hørning Jensen
 • Indhold:

  Kendskab til Bibelens samtid åbner for et levende klasseværelse af læring og bringer dens beretninger i øjenhøjde med vores egen tid.

 
 
 • Emne:Samspil mellem kirke, kristent fællesskab og familie
 • Forfatter:Sognepræst - Niels Jørn Fogh
 • Indhold:

  Kirken og familien må arbejde sammen på at gøre den kristne tro troværdig for børn og unge. Glæden og sandheden er to af de vigtigste gode grunde til at tro på Gud og leve som kristne i en sekulariseret tid.

 
 
 • Emne:Pludselig afbrydes samtalen, fordi den, jeg snakker med, får en sms
 • Forfatter:Efterskoleforstander, tidl. pædagogisk sekretær i KPI - Niels Kousgaard
 • Indhold:

  Livet i netværket

 
 
 • Emne:Børn og sorg
 • Forfatter:Efterskoleforstander, tidl. pædagogisk sekretær i KPI - Niels Kousgaard
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Teenageres valg og fravalg
 • Forfatter:Efterskoleforstander, tidl. pædagogisk sekretær i KPI - Niels Kousgaard
 • Indhold: