Artikler  

Artikler

 • Emne:Du bestemmer ikke over mig
 • Forfatter:Efterskoleforstander, tidl. pædagogisk sekretær i KPI - Niels Kousgaard
 • Indhold:

  Om det pædagogiske mandat

 
 
 • Emne:Forkynnelse
 • Forfatter:Cand. teol. - Nils Olav Breivik
 • Indhold:

  - I møte med en ny tid.

 
 
 • Emne:Kristen og moralsk opdragelse
 • Forfatter:Dr. theol. - Njål Skrunes
 • Indhold:

  Kristen og moralsk opdragelse i et sekularisert samfunn.

 
 
 • Emne:Katekismen
 • Forfatter:Førsteamanuensis - Oddvar Johan Jensen
 • Indhold:

  En bønnebok for barn og voksne.

 
 
 • Emne:Normkritisk pædagogik – et socialt eksperiment i ”frihedens” tegn
 • Forfatter:Teolog, bibellærer og samfundsdebatør - Olof Edsinger
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Den kloge mentor
 • Forfatter:Dr. theol. - Paul Otto Brunstad
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Hellighetens og tyngdens tilbakekomst
 • Forfatter:Dr. theol. - Paul Otto Brunstad
 • Indhold:

  Utkast til en kristen oplæringsstrategi ved overgangen til ett nyt årtusen

 
 
 • Emne:I kameleonens tidsalder
 • Forfatter:Dr. theol. - Paul Otto Brunstad
 • Indhold:

  Om identitetsdannelse og kulturel opløsning.

 
 
 • Emne:Kristendom og neutralitet i skolen
 • Forfatter:Amanuensis - Signe Sandsmark
 • Indhold:

  Om kristen og såkaldt neutral opdragelse.

 
 
 • Emne:Nådegaver og pædagogik
 • Forfatter:Undervisningskonsulent - Sprint Aagaard Korsholm
 • Indhold:

  Artiklen belyser forholdet mellem nådegaver og pædagogik