Artikler  

Artikler

De fleste af denne bases 70 artikler er - beklageligvis - ikke forsynet med dato og oplysning om oprindelig publikation. Har du brug for disse oplysninger, er du velkommen til at kontakte Hanne Terp Legarth (hanne@kpi.dk eller 20 20 41 34 , som vil kunne oplyse det.

 • Emne:Båltale om åndsfrihed
 • Forfatter:Efterskoleforstander, tidl. pædagogisk sekretær i KPI - Niels Kousgaard
 • Indhold:

  Holdt af Niels Kousgaard for Luthers Mission i Løgumkloster

  Sct. Hans-aften 2012

 
 
 • Emne:Hvorfor fortælle bibelhistorie?
 • Forfatter:Efterskoleforstander, tidl. pædagogisk sekretær i KPI - Niels Kousgaard
 • Indhold:

  Er bibelhistorier ikke kun for børn? Er en dogmatisk orienteret prædiken ikke lidt finere eller i hvert fald mere åndeligt nærende end en fortælleprædiken?

   

 
 
 • Emne:Du bestemmer ikke over mig
 • Forfatter:Efterskoleforstander, tidl. pædagogisk sekretær i KPI - Niels Kousgaard
 • Indhold:

  Om det pædagogiske mandat

 
 
 • Emne:Forkynnelse
 • Forfatter:Cand. teol. - Nils Olav Breivik
 • Indhold:

  - I møte med en ny tid.

 
 
 • Emne:Kristen og moralsk opdragelse
 • Forfatter:Dr. theol. - Njål Skrunes
 • Indhold:

  Kristen og moralsk opdragelse i et sekularisert samfunn.

 
 
 • Emne:Katekismen
 • Forfatter:Førsteamanuensis - Oddvar Johan Jensen
 • Indhold:

  En bønnebok for barn og voksne.

 
 
 • Emne:Normkritisk pædagogik – et socialt eksperiment i ”frihedens” tegn
 • Forfatter:Teolog, bibellærer og samfundsdebatør - Olof Edsinger
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Den kloge mentor
 • Forfatter:Dr. theol. - Paul Otto Brunstad
 • Indhold:
 
 
 • Emne:Hellighetens og tyngdens tilbakekomst
 • Forfatter:Dr. theol. - Paul Otto Brunstad
 • Indhold:

  Utkast til en kristen oplæringsstrategi ved overgangen til ett nyt årtusen

 
 
 • Emne:I kameleonens tidsalder
 • Forfatter:Dr. theol. - Paul Otto Brunstad
 • Indhold:

  Om identitetsdannelse og kulturel opløsning.